Stichting Space Art is actief is op het gebied van de beeldende kunst,

vliegers en cultuur in de meest ruime zin van het woord. 

DOELSTELLINGEN

 

Stichting Space Art is opgericht in het jaar 2000.

 

1 De doelstellingen van de Stichting Space Art zijn:

 

a. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van vliegers, objecten en technische middelen op het kunstzinnige, decoratieve en culturele vlak aan hen die daarvan gebruik willen maken; het organiseren van evenementen en bijeenkomsten op kunstgebied, alsmede de bevordering van de kunstbeoefening in het algemeen.

 

b. Het geven van workshops op het gebied van de beeldende kunst, vliegers en cultuur, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

2 De Stichting Space Art tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

a. Het houden van een depot voor vliegers, objecten en technische middelen.

 

b. Het in bruikleen aannemen en/of huren alsmede verhuren van vliegers, objecten en technische middelen op gemelde gebieden van en aan deelnemers van de Stichting Space Art alsmede van en aan derden.

 

c. Het voor rekening van de Stichting Space Art aanschaffen van materialen, vliegers en technische hulpmiddelen ter aanvulling van het door de Stichting Space Art te houden depot.

 

3 Deelnemers van de Stichting Space Art kunnen worden zij die kunst, beeldende kunst, muziek of theater beoefenen of beoefend hebben, alsmede zij die bereid zijn daarin al dan niet tegen vergoeding workshops te geven of aan hen toebehorende vliegers, objecten en technische middelen alsmede literatuur op gemelde gebieden in bruikleen af te staan aan de Stichting Space Art om deze aan andere deelnemers of derden beschikbaar te stellen.
 

 

Het Vliegermuseum is een onderdeel van de non-profit Stichting Space Art

 

KvK: 05066650